ร่วมถวายตู้กรองน้ำร้อน-เย็น

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมถวายตู้กรอง น้ำร้อน-เย็น  พร้อมดื่ม

สำหรับพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญ

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมถวายตู้กรอง น้ำร้อน-เย็น  พร้อมดื่ม

สำหรับพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญ