สาขา ภูเก็ต(เจ้าฟ้าตะวันตก)

ที่อยู่        
เวลา  น.