สาขา ห้างเซียร์รังสิต ( ปิดให้บริการช่วง COVID-19 )

0922650990
ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 8, ถนน พหลโยธิน  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  12130
เวลา 10:00-19:00  น.